Zgodovina

Družba je nastala leta 1997 ob prestrukturiranju lesne, jeklarske in rudarske industrije v regiji z namenom, da zagotovi zaposlitev invalidnim delavcem, starejšim delavcem in delavcem, ki so v procesu prestrukturiranja ostali brezposelni.
Zip Center je v 100-odstotni lasti družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in je leta 1997 pridobil status invalidskega podjetja.

Družba je z ustanovitvijo razvila več dejavnosti med katerimi so najpomembnejši programi :

  • mizarstvo,
  • tiskarna, 
  • čiščenje in urejanje okolja
  • podporne storitve, program koncesij ter
  • center za rehabilitacijo invalidov.


Samostojna organizacijska enota Center za rehabilitacijo invalidov Koroške ima koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije.
Izdelki in storitve družbe so prepoznavni v lokalnem okolju in v širši regiji ter veljajo za edinstvene in unikatne.
V letih obstoja je družbi uspelo povečati število zaposlenih iz 17 na 115 in tako ustvariti 98 novih delovnih mest.
Družba ima jasno vizijo razvoja, s katero želi ohraniti obstoječa in odpirati nova delovna mesta tudi za delovno populacijo, ki je na trgu dela najmanj konkurenčna.